ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΞΤΕΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΡΕΜΒΗΣ 7 - ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
Τηλέφωνο 22260 23416

| Ισολογισμός 2021 | Προσάρτημα | Αποτελέσματα Χρήσης 2021 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30 Οκτωβρίου 2022

| Ισολογισμός 2020 | Προσάρτημα | Αποτελέσματα Χρήσης 2020 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτμεβρίου 2021

| Ισολογισμός 2019 | Προσάρτημα | Αποτελέσματα Χρήσης 2019 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτμεβρίου 2020

| Ισολογισμός 2018 | Προσάρτημα | Αποτελέσματα Χρήσης 2018 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτμεβρίου 2019

| Ισολογισμός 2017 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτμεβρίου 2018

| Ισολογισμός 2016 | Προσάρτημα |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2016 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτμεβρίου 2017

| Ισολογισμός 2015 | Προσάρτημα |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2015 |

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30 Ιουνίου 2015

| Ισολογισμός 2014 | Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης 2014 |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2014 | Αποτελέσματα Χρήσης 2014 |

| Ισολογισμός 2013 | Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης 2013 |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2013 | Αποτελέσματα Χρήσης 2013 |

| Ισολογισμός 2012 | Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης 2012 |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2012 | Αποτελέσματα Χρήσης 2012 |

| Ισολογισμός 2011 | Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης 2011 |
| Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2011 | Αποτελέσματα Χρήσης 2011 |